SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI
Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik

Çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yönlendirirken

Akfen olarak Holding bünyesinde, iştiraklerinde ve bağlı ortaklarında global ve lokal kaynakların sürdürülebilirliği için çalışmalar yürütülüyor. Yatırımlarda sürdürülebilirliğe dikkat etmesi toplumsal görevlerini yerine getirmesini sağlarken, finansman koşulları daha ulaşılabilir kılıyor.

Geleceği Önemsiyoruz

Özellikle kadınların toplumsal hayattaki ve iş hayatındaki konumlarının eşit duruma gelmesini, onlara istihdam yaratmayı, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyor. Yetiştirdikleri çocuklarla geleceğimizi inşa eden kadınlar için çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Gençleri hayata hazırlıyoruz

Hem TİKAV’ın uygulamakta olduğu Bireysel Gelişim Programı ve Uluslararası Ödül Programı Türkiye ile hem de gerçekleştirilen çeşitli bağış ve sponsorluklarla gençlere, yani geleceğe, yatırım yapıyor.

Doğaya saygılıyız

Yaşadığımız dünyayı korumayı ve her şeyin özü olan insanı geliştirmeyi hedeflerken, buna ulaşmak için çevreye duyarlı olmayı ilkelerinden biri olarak sayıyor.

Sanata destek

Loft Art, Ankara Film Festivali ve çeşitli projeler aracılığıyla kültür ve sanata destek vermektedir.

Sivil toplumda aktif rol alıyoruz

Akfen Grubu, tüm iştirakleri ve yöneticileri ile Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş birçok dernek ve sivil toplum örgütünde aktif rol alıyor.

 

2021-22 Sürdürülebilirlik Raporu